SIDE BY SIDE

INFORMATII GENERALE ASUPRA ORGANIZATIEI

Asociatia Eurodezvoltare Galati este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, înființată în anul 2003,  propunandu-si furnizarea de servicii sociale, sprijinirea grupurilor vulnerabile, formarea unei comunitati echilibrate, prin implicarea membrilor sai la prevenirea situatiilor de risc social, avand ca viziune:

“Alaturarea eforturilor factorilor locali prin responsabilizare si implicare, pentru a contribui impreuna la bunastarea comunitatii si a contura un grad de dezvoltare comunitara, in care sa fie prevenite, diminuate sau limitate situatiile de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.”

OBIECTIVELE MAJORE STRATEGICE ALE ORGANIZATIEI SUNT :

 • dezvoltarea unei retele de servicii socio-medicale adaptate si calitative si dezvoltarea unei retele de voluntariat
 • dezvoltarea unei retele de servicii sociale care sa raspunda nevoilor unor categorii dezavantajate din comunitate
 • promovarea de masuri/ servicii comunitare menite sa duca la dezvoltarea comunitara

DIRECTII STRATEGICE  ALE ASOCIATIEI

 • Infiintarea de centre socio-medicale si furnizarea de servicii sociale, socio-medicale si medicale, cu informare, consultanta, consiliere, si educatie continua, intr-un sistem de servicii standardizate, acordate la nevoile beneficiarilor asociatiei (kinetoterapie, reflexoterapie, fizioterapie, etc.);
 • Infiintarea de centre de diagnosticare si tratament, centre de informare si consiliere pentru sanatate
 • Acordarea de servicii medicale de kinetoterapie, hydrokinetoterapie si fizioterapie
 • Organizarea de seminarii, dezbateri, conferinte, colocvii, targuri, expozitii
 • Dezvoltarea si promovarea turismului la nivel regional si national precum si protejarea si conservarea ariilor naturale protejate
 • Protejarea si promovarea patrimoniului natural, cultural, istoric atat la nivel regional cat si la nivel national
 • Cresterea constiintei ecologice prin campanii de educare si informare a opiniei publice in ce priveste protectia mediului
 • Dezvoltarea fizica si intelectuala a tinerilor, promovarea schimburilor internationale de idei, informatii si cunostinte
 • Imbunatatirea nivelului de educatie si formare profesionala a membrilor comunitatii prin organizarea de programe de instruire, orientare si afirmare
 • Dezvoltarea de servicii integrate socio- medicale pentru diverse categorii de persoane, inclusiv a serviciilor socio-medicale la domiciliu
 • Facilitarea accesului la informare pentru sanatate
 • Asigurarea egalitatii de sanse pentru beneficiarii asociatiei la ingrijiri medicale de baza
 • Organizarea de actiuni sportive, culturale, promovare a sanatatii, educatiei, culturii si traditiilor culturale;
 • Organizarea de cursuri de formare profesionala continua pentru adulti
   

Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana

     

Consiliul Raional Reni 


Aceasta publicatie a fost produsa cu sprijinul Uniunii Europene. Continutul acestei publicatii intra in responsabilitatea Asociatiei EuroDezvoltare si nu reflecta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.